Anderen

Op deze pagina vindt u teksten van liederen, gedichten, gebeden, preken of artikelen van anderen. Het zijn teksten die mij raken of inspireren en die ik graag met u wil delen. Wisselend door de tijd zal ik iets plaatsen van iemand waar ik in die periode zelf mee bezig ben.

In de herfst van 2014 kwam Kaj Munk op mijn pad. Ik kende hem al langer maar had nooit echt iets van hem gelezen. De Deense Kaj Munk (1898) groeide op als kind in het boerengezin van een oom en tante, zijn beide ouders waren overleden. Hij werd predikant (1924) in Vedersö, een op het oog onbeduidend dorpje in de kop van Jutland. Hij zou er nooit meer vertrekken. Naast zijn predikantschap was hij ook schrijver, o.a. van een aantal toneelstukken.

In de Tweede Wereldoorlog nam hij stelling tegen nazi – Duitsland. Als dorpsdominee stond hij bekend als ‘twijfelaar’ maar toen het er op aan kwam bleek hij onverzettelijk. ‘Hier sta ik, ik kan niet anders. Want het is de mens niet geraden iets tegen zijn geweten te doen’. Zijn openlijke verzet moest hij met de dood bekopen. In 1944 werd hij op 45 – jarige leeftijd in koelen bloede vermoord. Zijn vrouw bleef met vijf kinderen achter. Met de moord op Kaj Munk werd het zwijgen opgelegd aan een stem die het evangelie in zijn tijd en context wist te vertolken. Authentiek en tegendraads.

Zijn lijfspeuk was: ‘Eerbied voor Christus’. Gebaseerd hierop stelde Koos van Noppen een bundel korte teksten samen onder de titel ‘Eerbied voor U’ (uitgeverij Ten Have). Uit die bundel de volgende tekst:

VRIJE KEUZE

Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem geworden, en de wereld heeft Hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, en de zijnen hebben Hem niet aangenomen. Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven… (Johannes 1: 10 – 12)

Het christendom is failliet, zegt u? Och ja, mijnheer, maar wat hebt u gedaan om het faillissement te voorkomen? Het christendom is niet failliet gegaan, omdat het nog helemaal niet in toepassing is gebracht. De God der christenen is immers geen dictator. Hij voert het christendom niet met geweld in. Dat is nu juist het mysterie van ons geloof, dat is nu juist het ongerijmde en het essentiële van ons christelijk geloof, dat het woord vlees werd, zoals Johannes dat uitdrukt: ‘Hij kwam tot het zijne en de zijnen hebben Hem niet aangenomen; doch allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven.’ En luister nu naar Paulus: ‘Jezus Christus was in de gestalte Gods, en heeft het niet als een roof geacht Gode gelijk te zijn, maar heeft zichzelf ontledigd en de gestalte van een dienstknecht aangenomen.’ En Jezus zelf: ‘De Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven tot een losprijs voor velen.’ Christendom, dat is de almachtige God, die tot de zwakke mens komt en hem vraagt: Wilt gij Mij ontvangen? En als de mens zich afwendt, kan de Almachtige daar niets tegen doen.

  • Kerkasiel, om de herbergzaamheid niet te vergeten.

    Kerkasiel, om de herbergzaamheid niet te vergeten. Een paar zeearmen hoger spannen mensen zich in om het Kerkasiel voor de fam. Tamrazyan gaande houden. In de Bethelkapel in Den Haag wordt een doorlopende viering / kerkdienst gehouden. Een keten van zang en gebed door de tijd om, zo schreef mijn collega Julia van Rijn van […]

    > Lees verder