Kerkasiel, om de herbergzaamheid niet te vergeten.

Een paar zeearmen hoger spannen mensen zich in om het Kerkasiel voor de fam. Tamrazyan gaande houden. In de Bethelkapel in Den Haag wordt een doorlopende viering / kerkdienst gehouden. Een keten van zang en gebed door de tijd om, zo schreef mijn collega Julia van Rijn van de Classis Zuid – Holland Noord, tijd en ruimte te creëren om tot een goede oplossing te komen. Niet alleen voor de fam. Tamrazyan, maar voor alle ‘gewortelde’ kinderen en hun familie. Om ‘de herbergzaamheid niet te vergeten’ (Hebreeën 13:2). Ook in de Zeeuwse en Zuid – Hollandse Delta zijn gemeenten, kerkenraden, voorgangers die steun willen betuigen aan deze inzet. Door een brief / e-mail te sturen, door mee te doen aan de viering, door mede voorganger te zijn. Voor wie de weg niet weet: mail met kerkasiel@stekdenhaag.nl Er zijn vooral voorgangers nodig voor de nachtelijke uren en kerkgangers, ook voor de ochtenduren. Verder is iedere steunbetuiging, in welke vorm dan ook van harte welkom!

  • Kerkasiel, om de herbergzaamheid niet te vergeten.

    Kerkasiel, om de herbergzaamheid niet te vergeten. Een paar zeearmen hoger spannen mensen zich in om het Kerkasiel voor de fam. Tamrazyan gaande houden. In de Bethelkapel in Den Haag wordt een doorlopende viering / kerkdienst gehouden. Een keten van zang en gebed door de tijd om, zo schreef mijn collega Julia van Rijn van […]

    > Lees verder