Over het bestaan van Jezus

(PZC Monnikenwerk, januari 2015)

De Protestantse kerk is de afgelopen weken meermalen in het nieuws geweest. De aanleiding was een predikant die beweerde dat Jezus niet heeft bestaan. Veel commotie die op zich wel begrijpelijk is maar toch eigenlijk nergens over gaat en het zou mij dan ook het beste lijken om maar weer zo snel mogelijk aandacht te geven aan dingen die belangrijk zijn. De boodschap van Jezus zelf bijvoorbeeld, over het Koninkrijk, over Liefde en over barmhartigheid voor armen en verdrukten. Over de kracht die uitgaat van het levensverhaal van Jezus, over de kracht die uitgaat van Christus, de Levende.

Maar de uitlatingen van de geachte collega hebben nu eenmaal aandacht gekregen en dan moet je er wat van zeggen. Waarom ik dan meen dat het eigenlijk nergens over gaat? Omdat ook ik wel vind (en daar ook op kansel en in leerhuis geen doekjes om windt) dat er heel wat passages in de Bijbel zijn die “niet historisch-wetenschappelijk” herleidbaar zijn.

Maar dat geldt toch echt niet voor het bestaan van Jezus van Nazareth. Er zijn een aantal buiten-Bijbelse bronnen op basis waarvan zijn bestaan en optreden te herleiden zijn. Maar ook al zouden die buiten Bijbelse bronnen er niet zijn: Het geheel en de diversiteit aan binnen – Bijbelse bronnen (van verschillende auteurs, vanuit verschillende perspectieven en verschillende delen van het toenmalige Romeinse rijk) laten vrijwel geen ruimte aan een speculatie dat de persoon Jezus een verzonnen figuur zou zijn. Over de betekenis van Jezus, over het zoeken daarnaar, het verlangen daarnaar en soms of vaak ook het irriteren daaraan wordt al 20 eeuwen gedacht, gesproken, gezongen, geleden, gestreden en gebeden. Maar het feit dàt Jezus bestaan heeft….. echt een unieke positie in de wereld van theologie en bredere wetenschap om dat aan te vechten.

Zelf vind ik het vooral jammer dat mensen die zich op wat grotere afstand bevinden opnieuw een beeld krijgen van een kerk waarin men elkaar het kot zou uitvechten en liberale standpunten onder censuur zouden liggen. Wat, in elk geval in deze casus, echt klinkklare nonsens is. En hier zou ik het dan toch maar bij willen laten. Laten we vooral aandacht geven aan wie Jezus was, aan wie hij is en aan zijn boodschap. En verder bouwen aan Zijn kerk. Wat overigens meer is dan een kerkgebouw alleen.

  • Kerkasiel, om de herbergzaamheid niet te vergeten.

    Kerkasiel, om de herbergzaamheid niet te vergeten. Een paar zeearmen hoger spannen mensen zich in om het Kerkasiel voor de fam. Tamrazyan gaande houden. In de Bethelkapel in Den Haag wordt een doorlopende viering / kerkdienst gehouden. Een keten van zang en gebed door de tijd om, zo schreef mijn collega Julia van Rijn van […]

    > Lees verder