Schrijfwerk

Op deze pagina vindt je teksten van liederen en artikelen die ik schreef. Wie weet kan ik iemand er mee van dienst zijn. Als dat zo is vind ik het leuk wanneer je het even laat weten. Voor alles geldt: wanneer het niet smaakt werp het dan weg. Het zijn slechts probeersels.

Liedteksten

Soms schrijf ik voor een bepaalde gelegenheid wel eens een liedtekst of aanpassing van een tekst.
Onderstaande liederen bleken in de praktijk ‘aan te slaan’ of anders gezegd bij sommigen ‘een snaar te raken’.

Kinderliederen

Dank U voor deze nieuwe morgen 

Kom mee naar voren allemaal (bij het gaan naar kinderkring / kindernevendienst)

Twaalf jaar (op de drempel van kind naar tiener)

Wij gaan opnieuw op weg (voor veertigdagentijd en Pasen)

Wij zijn op weg naar het grote feest (voor de Palmzondag)

Andere liederen

Verre liefde, lied van Ruth

Geloofsbelijdenis

Hoort! Een Woord om mee te leven (rondom Schrift en verkondiging)

Licht van Christus (voor de veertigdagentijd) 

Zij raken niet vergeten (voor gedachtenis zondag)

Dat wij hen niet vergeten (voor 4 mei)

Ontvangen land, ook op YouTube (voor de Zeeuwse oecumenische kerkendag 2015)

Liedteksten geschreven voor Hoek na de brand op Nieuwjaarsdag 2015

Laat de klok van Hoek weer luiden, ook op YouTube

Denoek, ook op YouTube

Terug op die Karre, ook op YouTube

Artikelen

In de nazomer en herfst van 2013 zijn in een aantal Zeeuwse kerkbladen een drietal artikeltjes van mijn hand geplaatst, waarin ik een aantal kernpunten beschrijf die ik geleerd heb in de periode 2007 – 2013 toen ik buiten de kerk werkte. Tevens geef ik aan waar het in mijn visie op aan komt in kerk en gemeente – zijn, nu en de komende jaren. De artikelen verschenen onder de titel Kerk door de crisis heen.

Kerk door de crisis heen deel 1 – geleerde lessen

Kerk door de crisis heen deel 2 – kern voor de kerk

Kerk door de crisis heen deel 3 – vernieuwing kerkstructuur

In september 2013 schreef ik voor de Hoekse Dorpskrant een artikeltje over Open Kerk en Middaggebed, een nieuw initiatief van de Protestantse gemeente Hoek.

Kerk voor het dorp, artikel Dorpskrant Hoek, september 2013

Middaggebed Hoek herfst 2013

In februari 2014 schreef ik een meditatie voor het regionale kerkblad van Zeeuws Vlaanderen. Over de kern van geloven: Liefde van Christus communiceren.

Liefde van Christus communiceren

In januari 2015 verscheen in Kerkwijzer, het regionale kerkblad voor de Zak van Zuid Beveland een samenvattend artikel van de notitie Hart voor de Zak, Hart voor de Zak.

150108 Hart voor de Za(a)k Kerkwijzer

In november 2015 schreef ik voor het themanummer ‘Impulsen voor een nieuwe ecclesiologie’ van het Bulletin van het Werkverband Kerkelijk Opbouwwerk (www.wvko.nl) een artikel over de ontwikkelingen in de Zak van Zuid Buiveland: Geloven in de Za(a)k.

150911 Geloven in de Za(a)k, artikel wvko

In november 2015 schreef ik voor Predikant&Samenleving, het blad van de Bond van Nederlandse Predikanten, een artikel over mogelijke vernieuwde arbeidsrechtelijke inbedding van de predikant in de kerk van de toekomst, een verkenning van varianten.

151102 arbeidsrechtelijke inbedding predikantschap in kerk van de toekomst

PZC Monnikenwerk

Sinds februari 2015 ben ik columnist voor het Blog van de PZC Monnikenwerk.

  • Kerkasiel, om de herbergzaamheid niet te vergeten.

    Kerkasiel, om de herbergzaamheid niet te vergeten. Een paar zeearmen hoger spannen mensen zich in om het Kerkasiel voor de fam. Tamrazyan gaande houden. In de Bethelkapel in Den Haag wordt een doorlopende viering / kerkdienst gehouden. Een keten van zang en gebed door de tijd om, zo schreef mijn collega Julia van Rijn van […]

    > Lees verder